Home  »  Werkwijze
Wij stellen kwaliteit boven alles.

Werkwijze

Praktische Oplossingen

Triops Advies is anders dan andere adviesbureaus. We hebben bewust gekozen voor een lean and mean organisatie zonder ingewikkelde en tijdrovende overlegstructuren of dure overhead. Juist daardoor is Triops als geen ander in staat snel en doordacht met creatieve én praktische oplossingen te komen.

 

 

 

Uw persoonlijke adviseur brengt uw wensen en eisen in kaart. Hij onderhoudt nauwe contacten met alle partners in het bouwproces en ziet het als een uitdaging om op innovatieve, flexibele en vormende manier mee te denken én te werken aan de realisatie van uw bouwproject.

Een goede uitvoerbaarheid, logische opbouw, grote duurzaamheid en bouwsnelheid staan centraal in onze dienstverlening. Zonder het ontwerp van de architect uit het oog te verliezen. U heeft qua constructie nergens meer omkijken naar en kunt vertrouwen op een volledige, kwalitatief goede, constructieve uitwerking binnen de gestelde grenzen van tijd en geld.

Kwaliteit boven alles

Gebouwconstructies moeten boven alles veilig en verantwoord zijn. Vandaar dat Triops Advies werkt volgens strikte kwaliteitsrichtlijnen.

Onze kwaliteit wordt onder meer gewaarborgd door:

  • Een volledige interne kwaliteitscontrole
  • Het volgen van het ’Plan van aanpak constructieve veiligheid’
  • Het opstellen van ‘Programma van Constructieve Uitgangspunten’ waarin alle uitgangspunten eenduidig vastgelegd zijn
  • Het volgen van het ‘Projectkwaliteitsplan onderdeel constructies fase uitvoering’.